REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT ÎN DATA DE 06.04.2023

Având în vedere prevederile art.45 ali.(2) lit.a, art.47 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în ceea ce priveste proba scrisă a concursului:

 

 

NR. CRT. Cod identificare candidat Functia contractuală Institutia sau autoritatea publică Punctaj Rezultatul probei scrise
1 80 Economist IA S CCS Tg. Mures 62,33 ADMIS
2 86 Economist IA S CCS Tg. Mures ABSENT
3 89

 

Economist IA S CCS Tg. Mures ABSENT
4 90 Economist IA S CCS Tg. Mures 40,33 RESPINS
5 91 Economist IA S CCS Tg. Mures ABSENT
6 96 Economist IA S CCS Tg. Mures ABSENT
7 97 Economist IA S CCS Tg. Mures 75,33 ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie până la data de 07.04.2022 ora 13:00, în conformitate cu prevederile art. 53 din H.G. 1336/2022, care se depune la sediul Casei de Cultură a Studenților.

Afisat astăzi 07.04.2023 ora 10:00 , la sediu și pe site-ul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș.

Candidații  declarați Admiși se vor prezenta la proba de interviu care va avea loc în data de 10.04.2023, ora 11:00, la sediul CCS Tg. Mures.

 

 

 

Secreatarul comisiei

Lasă un comentariu