Rezultate Selectiei Dosarelor la Concurs – Post Economist Aprilie 2023

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante: Economist specialist, grad profesional 1A din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil Resurse Umane al Casei de Cultură a Studenților din Tg. Mureș

Potrivit prevederilor art.37 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr.crt

Cod identificare candidat  

Funcția publică

 

Structura

 

Rezultatul selecției dosarelor

1. 80

 

 

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

2. 86  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

3. 89  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

4. 90  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

5. 91  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

6. 96  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

7. 97  

Economist grad 1A

 

CCS TG. MUREȘ

 

ADMIS

 

 

Proba scrisă a candidaților declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor de concurs din cadrul concursului de recrutare  se va desfășura în data de 06.04.2023, ora 11:00, la sediul Casei de Cultură a Studenților Târgu Mureș, strada Nicolae Grigorescu nr.19, etaj 1.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatului, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la sediul instituției.

Afișat astăzi, 03.04.2023, ora 10:00, la sediu și pe site-ul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș.

 

Secretar Comisie de Concurs

Vezi Document:

Afisare rezultate dosare concurs economist I A

 

Lasă un comentariu