Tabere Studențești 2023

Metodologiei privind organizarea taberelor studențești 2023

CONVOCATOR

Casa de Cultură a Studenţilor din Tg. Mureş, convoacă pentru data de JOI, 25 mai
2023, orele 11:00, la sediul instituţiei din Tg. Mureş, strada Nicolae Grigorescu, nr.19, toate
organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite din centrele universitare din Târgu
Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie și Universitatea de Arte), în
vederea stabilirii locațiilor pentru taberele studențești organizate de Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse, prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul
Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.
Taberele vor fi organizate pe serii după cum urmează:

  • Seria I 22 – 27.07.2023
  • Seria II 27.07 – 01.08.2023
  • Seria III 01 – 06.08.2023
  • Seria IV 06 – 11.08.2023
  • Seria V 11 – 16.08.2023
  • Seria VI 16 – 21.08.2023
  • Seria VII 21 – 26.08.2023
  • Seria VIII 26 – 31.08.2023

Vă rugăm să faceți un sondaj pentru a stabili preferințele studenților cu privire la
ponderea locațiilor Mare, Munte și Delta Dunării, precum și a seriilor dorite.
Vă rugăm să asiguraţi un reprezentant – delegat din partea organizației dvs.
Atașat vă transmitem spre știință metodologia privind organizarea taberelor studențești.
Vă mulţumim şi aşteptăm să ne onoraţi cu prezenţa dvs.

Cu deosebită consideraţie,
D i r e c t o r
Mătea Emil

Metodologie Tabere Studentesti