REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT  ÎN DATA DE 10.04.2023

 

REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT  ÎN DATA DE 10.04.2023, ORA 11, PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE DE ECONOMIST IA S, DIN CADRUL CCS TG. MURES

 

 

 

Având în vedere prevederile art.46 alin.(3) lit.a, art.47 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în ceea ce priveste proba orala a concursului:

 

 

 

 

Nr. Crt. Cod identificare candidat Functia contractuală Institutia sau autoritatea publică Punctaj Rezultatul interviului
1 80 Economist IA S CCS Tg. Mures 59,66 ADMIS
2 97 Economist IA S CCS Tg. Mures 71,66 ADMIS

 

 

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie până la data de 11.04.2022 ora 14:00, în conformitate cu prevederile art. 53 din H.G. 1336/2022, care se depune la sediul Casei de Cultură a Studenților.

Afisat astăzi 11.04.2023 ora 10:00 , la sediu și pe site-ul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș.

 

 

 

 

Secretarul comisiei

Lasă un comentariu