REZULTATUL FINAL – Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Economist 1A

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Economist 1A, la Compartimentul Financiar-Contabil Resurse Umane, din cadrul Casei de Cultură a Studenților Tg. Mureș

 

Având în vedere prevederile art.47 alin.(4) si ale art.56 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Economist IA:

Nr. Crt Cod identificare candidat Functia contractuală Institutia sau autoritatea publică Rezultatul probei scrise Rezultatul interviului Punctaj

final

Rezultat

final

1 97 Economist IA CCS Tg. Mures 75,33 71,66 73,49 ADMIS
2 80 Economist IA CCS Tg. Mures 62,33 59,66 60,99 RESPINS

 

Afisat astăzi 12.04.2023 ora 12:00 , la sediu și pe site-ul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș.

Secretar comisie

Lasă un comentariu