Art. 13.(1) Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretariatele facultăților în perioada 05 – 10 iulie 2022. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăților, sau pe site-urile acestora.
b) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier, odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără și pe pagina web proprie;
c) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de e-mail afișată de facultate la avizier, odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără și pe pagina web proprie.
(2) Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății;”