Potrivit art.2 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor, prin petitie se înțelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronică, pe care un cetatean sau o organizație legal constituita o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societatilor naționale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și institutii publice.

Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi! Fie că sunteți persoane fizice sau persoane juridice, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră completând formularul ataşat şi trimitându-l la adresa de email ccs.targumures@mts.ro sau la adresa CCS Tg. Mures: Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 19, Tg. Mureş, jud. Mureş, România.

CERERE-TIP-petitie