Casa de Cultură a Studenților din Târgu Mureș a realizat sub coordonarea actorului Luchian Pantea un workshop – atelier de teatru, în perioada 8-18 decembrie 2021, la sediul CCS Tg. Mureș.Avem parte de o mixtură de arte care au scopul de a corela mintea, trupul și sufletul într-un act artistic aflat la limita dintre performance și happening. Accesul tinerilor la alte dimensiuni ale artei spectacolului, descoperirea limbajelor non-verbale și ne-convenționale, dezvoltarea capacităților de a reda emoția apelând la diferite mijloace de expresie.

Categorii: Evenimente