EXPEDIȚIE SPEOLOGICĂ: „SpeoFascination”

            În perioada 29,30 iunie – 1 iulie 2018, Ministerul Tineretului și Sportului derulează prin Casa de Cultură a Studenţilor din Tîrgu Mureş expediţia speologică „Speo Fascination”, în colaborare cu Asociaţia Speologică Geoda. Expediția speologică  se desfăşoară în cadrul extrem de pitoresc al localităţii Cioclovina. Lectorii acestei expediţii vor fi Marius Cigher și Cristian Oltean.

           Obiective carstice: dolinele de pe Platoul Triscioare, valea dolinară Cioclovina, depresiunea de contact carstic Ponorici, Avenul Ponorici, Peștera Ponorici, lapiezurile din versantul drept al Depresiunii Ponorici.

           Obiective antropice: viaductul roman, drumul roman, zidul dacic.

            Prioritate vor avea cei care au urmat Cursul de Inițiere în Speologie și studenții interesați de mediul speleal. Expediția se adresează studenților și tinerilor cu vârsta peste 18 ani.

           Înscrierea și participarea este gratuită.

Înscrieri ONLINE (clik pe online) sau la CCS Tg. Mureș din Str. Nicolae Grigorescu Nr. 19, et. 1 până la data de 22 iunie 2018.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0743103167 sau 0265216066 cighermarius@yahoo.com sau ccs.targumures@mts.ro.

 

 

CURS DE INIȚIERE ÎN SPEOLOGIE

Casa de Cultură a Studenților din Tîrgu Mureș, împreună cu Asociația Speologică „Geoda” și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, organizează în perioada 15 mai – 5 iunie 2018 Cursul gratuit de Inițiere în speologie.          

Cursul cuprinde două secțiuni, teoretică și practică, predominantă fiind partea practică.

Tematică:

  • Elemente de speologie fizică
  • Speologie explorativă
  • Protecţia mediului speleal

Obiectiv general:

  • Implicarea studenţilor în activităţi instructiv-educative cu profil speologic şi ecologic

Obiective operaţionale:

  • familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de bază folosite în speologie
  • exemplificarea tipurilor genetice de peşteri, avene şi depuneri minerale din peşteri (speleoteme)
  • experimentarea parcursurilor subterane cu diferite grade de dificultate (exceptând tehnica speologică alpină – TSA)
  • protecţia mediului speleal

Cursuri:

Nr.crt. Denumirea cursului Număr de ore alocat activităţii Număr total de ore Lector Data desfăşurării
1. 1.1. Curs inaugural: Omul şi peştera 2 2 Marius Cigher 15 mai
2. 2.1. Tehnici de parcurgere a peşterilor 2 2 Cristian Graur

Cristian Oltean

Ovidiu Graur

22 mai
3. 3.1. Tipuri genetice de peşteri şi avene

3.2. Speleoteme (formaţiuni de peşteră)

1

 

1

2 Marius Cigher 29 mai
4. Geoda în 2017 (ture,explorări, cercetări științifice) 2 2 Flavius Mărcuș

Cristina Oltean

5 iunie

 

Beneficiari: studenţi ce activează în universităţile mureşene

Inaugurarea cursului va avea loc în data de 15 mai 2018, începând cu orele 18.00, în Campusul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0743103167 sau 0265216066 înscrierile urmând să se desfășoare on-line pe adresele cighermarius@yahoo.com sau ccs.targumures@mts.ro.

La finalizarea cursului se va organiza o expediție tematică în peștera Cioclovina cu Apă din Munții Șureanu, prioritate având cei care au urmat Cursul de Inițiere în Speologie și studenții interesați de mediul speleal.                                                         

 

Categorii: Evenimente