CURS DE INIŢIERE ÎN SPEOLOGIE 2019

Tematică:

  • Elemente de speologie fizică
  • Speologie explorativă
  • Protecţia mediului speleal

Obiectiv general:

  • Implicarea studenţilor în activităţi instructiv-educative cu profil speologic şi ecologic

Obiective operaţionale:

  • familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de bază folosite în speologie
  • exemplificarea tipurilor genetice de peşteri, avene şi depuneri minerale din peşteri (speleoteme)
  • experimentarea parcursurilor subterane cu diferite grade de dificultate (exceptând tehnica speologică alpină – TSA)
  • protecţia mediului speleal

Cursuri:

Nr.crt. Denumirea cursului Număr de ore alocat activităţii Număr total de ore Lector Data desfăşurării
1. 1.1. Curs inaugural: Omul şi peştera 2 2 Marius Cigher 8 mai
2. 2.1. Tehnici de parcurgere a peşterilor 2 2 Cristian Graur Cristian Oltean Ovidiu Graur 15 mai
3. 3.1. Tipuri genetice de peşteri şi avene 3.2. Speleoteme (formaţiuni de peşteră) 1
1
2 Marius Cigher 22 mai
4. Geoda în 2018 (ture,explorări, cercetări științifice) 2 2 Flavius Mărcuș Cristina Oltean 29 iunie

Beneficiari: studenţi ce activează în universităţile mureşene

Locaţii:

– cursurile teoretice se derulează în incinta Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș

– componenta practică a cursului va fi în
satul Cioclovina şi Peştera Cioclovina cu Apă din Munţii Şureanu*

*studenții care urmează cursul de inițiere au prioritate să participe la componenta practică

ÎNSCRIERI: aici