GEOART TRANSILVANIA
Valorificarea obiectivelor turistice din Transilvania
Proiect derulat de Facultatea de Geografie din cadrul Universității Dimitrie Cantemir, în parteneriat cu Casa de Cultură a studenților din Târgu Mureș
SCOP
Proiectul GEOART TRANSILVANIA are ca scop cunoașterea și promovarea obiectivelor turistice din spațiul transilvan, în vederea valorificării turistice a acestora.
GRUP ȚINTĂ
Proiectul se adresează studenților și masteranzilor
DESCRIERE
Concursul constă în întocmirea unui scurt proiect care să vizeze un obiectiv turistic din Transilvania, obiectiv ce va fi analizat din punct de vedere al calităților acestuia și posibilităților de valorificare în turism.
Proiectul va cuprinde:
-maxim 5 fotografii, pe suport fotografic (fie alb-negru, fie color).Dimensiunea fotografiilor va fi de 20 x 30 cm;
– o descriere obiectivului turistic (locația, caracteristicile, căi de acces);
– propuneri pentru valorificarea turistică.
Proiectele se depun la Biblioteca ” Serafim Duicu” a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș pînă la data de 9 decembrie 2019, iar fotografia/ fotografiile se transmit și în format electronic pe adresa biblioteca@cantemir.ro.
Se vor acorda 3 premii, o mențiune și un premiu special pentru cel mai votat obiectiv turistic reprezentat în fotografiile ce vor fi postate pe paginile de Facebook ale Casei de Cultură a Studenților și ale Facultății de Geografie din cadrul Universității Dimitrie Cantemir
DETALII
– se pot înscrie cu fotografii făcute oriunde, dar de preferabil din zona Transilvaniei,
– fotografiile pot fi făcute unor obiective turistice, gen o bisericuță veche care nu e încă în circuitul turistic, dar prin acest proiect se poate propune includerea acesteia în viitor, prin descriere se prezintă obiectivul (unde se situează, povestea clădirii, de ce e specială, de ce ar putea fi inclusă într-un circuit turistic etc., adică orice despre zonă și obiectiv),
– dacă obiectivul este deja inclus în circuitul turistic, se pot face propuneri de îmbunătățire,
– poate fi și un obicei, o sărbătoare tradițională etc.,
– poate fi un peisaj, aici la descriere se vor cuprinde elemente ca: locația, județul, podișul/masivul, ce tipuri de activități se pot practica (cicloturism, turism ecvestru etc.),
– nu sunt excluse nici fotografiile reprezentând animale, păsări etc., aici se poate menționa dacă este o specie periclitată, cu habitat restrâns din cauza omului etc.,
– fotografiile se înscriu, în varianta tradițională (adică tipărită) la biblioteca ”Serafim Duicu” împreună cu descrierea,
– fotografiile vor putea fi văzute în clădirea UDC într-o expoziție, iar cele câștigătoare se vor ”alătura” celor expuse permanent în sala de lectură.

Categorii: Evenimente