Casa de Cultură a Studenților din Tîrgu Mureș organizează în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Mureş, CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE.

Ne adresăm studenților dornici să învețe și să se perfecționeze în lumea afacerilor. 

Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel național de către Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș este furnizor de formare profesionala autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări. 

Durata cursului este de 40 de ore. 
Locurile sunt limitate la un număr de 20 de cursanți. 
Le oferim studenților posibilitatea de a învăța gratuit, dar așteptăm implicare și seriozitate. 

Actele necesare înscrierii sunt (original/copie): 
– carte de identitate, 
– certificat de naștere, 
– diploma de bacalaureat, 
– carnetul de student vizat pe anul universitar curent 
– adeverință de la medicul de familie (cu menționarea: apt pentru curs). 

Înscrierile se fac la sediul Casei de Cultură din Tîrgul Mureș, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, până la data de 13 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00. 
Detalii suplimentare se pot obține la sediul CCS, telefon 0265.216.066 sau adresa de e-mail ccs.targumures@mts.ro.

Categorii: Evenimente