Casa de Cultură a Studenților din Tîrgu Mureș organizează în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Mureş, CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE.

Acest curs urmărește formarea și perfecționarea unor profesioniști în domeniul afacerilor, plecând de la idei simple de afaceri și punerea în practică a acestora, ca urmare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în cadrul acestui curs.

Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel național de către Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Locurile sunt limitate la un număr de 20 de cursanți.

Actele necesare înscrierii sunt (original/copie):

  • carte de identitate,
  • certificat de naștere,
  • diploma de bacalaureat,
  • carnetul de student vizat pe anul universitar curent
  • adeverință de la medicul de familie (cu menționarea: apt pentru curs).

Înscrierile se fac la sediul Casei de Cultură din Tîrgul Mureș, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, până la data de 21 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00 sau ONLINE.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul CCS, telefon 0265.216.066 sau adresa de e-mail ccs.targumures@gmail.com.

Categorii: Evenimente