Anunţ – Concursul naţional de proiecte de tineret şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2014

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează,  în perioada  21
aprilie-26 iunie 2014, Concursul naţional de proiecte de tineret- 2014 şi
Concursul naţional de proiecte studenţeşti- 2014.
Tema concursurilor: „Campanie pentru promovarea participării tinerilor la
viaţa societăţii”.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret-
2014 sunt organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret iar pentru
Concursul naţional de proiecte studenţeşti- 2014 organizaţiile
neguvernamentale studenţeşti.
Perioade: depunerea proiectelor: 21 aprilie- 7 mai 2014 (cu excepţia
zilelor nelucrătoare), etapa de evaluare fără punctaj: 8-18 mai  2014;
afişarea rezultatelor etapei fără punctaj: 19 mai 2014; depunerea
completărilor sau îndereptarea erorilor din dosare: 20-26 mai 2014;
verificarea completărilor depuse: 27-29 mai 2014; afişarea rezultatelor
finale etapei fără punctaj, după depunerea de completări :29 mai; etapa de
evaluare cu punctaj: 30 mai- 13 iunie 2014; afişarea rezultatelor: 16
iunie 2013; depunerea contestaţiilor: 17-18 iunie 2014; analiza
contestaţiilor: 19-26 iunie 2014; afişarea rezultatelor finale: 26 iunie
2014, perioada de derulare a proiectelor: 15 iulie- 15 noiembrie 2014.
Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte de tineret- 2014 este
2.880.000 lei iar Concursului naţional de proiecte studenţeşti-2013 este
700.000 lei
Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se
pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.