2021

În atenția

Colaboratorilor Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș,

Avem rugămintea de a veni cu propuneri de proiecte, în vederea organizării evenimentelor culturale în decursul anului 2021.

Rugăm ca propunerile dumneavoastră, să fie însoțite de o descriere, precum și întocmirea unui buget defalcat pe diferite capitole necesare. 

Vă rugăm să discutați cu studenții idei, sugestii, propuneri, cine dorește să se implice în organizarea evenimentelor propuse de către instituția noastră. 

Suntem deschiși tuturor propunerilor, ideilor, soluțiilor dumneavoastră, în buna organizare a evenimentelor, pe care dorim să le soluționăm pozitiv. 

Așteptăm răspunsurile / opiniile / părerile până în data de 29.01.2021, pe e-mail: ccstargumures@gmail.com

În cazul modificării structurii organizatorice a ligilor/organizațiilor, vă rugăm să ne comunicați numele și datele de contact ale studenților cu care putem colabora. 

Vă mulțumim pentru timpul acordat.  

2020.

Ministerul Tineretului și Sportului organizează:

 „Cursul de formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEETs”

.

2018.

Ministerul Tineretului și Sportului organizează Gala Tineretului din România, care are drept scop recunoașterea contribuției tinerilor, prin proiecte și inițiative în perioada 2017-2018, la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Evenimentul aflat la a cincea ediție, va fi în data de 10 noiembrie 2018, la Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” din Baia Mare.

Conceptul Galei 2018: Inspirăm o nouă generație!

Ești tânăr și ai un proiect de succes? Acum e șansa să îl propui la “Gala Tineretului din România”.
Formularele de candidatură pot fi depuse în perioada 28 Septembrie22 Octombrie 2018.
Succes!

Vor fi premiate proiectele de tineret în cadrul următoarelor SECȚIUNI:

 1. Antreprenoriat, muncă și angajabilitate
 2. Cultură
 3. Implicare civică și voluntariat
 4. Incluziune socială
 5. Internațional
 6. Învățare non-formală
 7. Mediu
 8. Sănătate
 9. Sport

Se vor acorda și premii speciale, la următoarele CATEGORII:

 1. Junior ONG – cel mai bun proiect derulat de o organizație neguvernamentală, înființată recent (2 ani)
 2. Premiu de popularitate

Premiul de popularitate se va acorda proiectului care va obține cele mai multe voturi în

perioada 03 – 08 noiembrie 2018.

Totodată va fi recunoscută activitatea de tineret și studențească de la nivelul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret – DJST /Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București – DSTMB/ Caselor de Cultură ale Studenților – CCS/ Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei – CCSS Tei

 1. Cel mai activ Centru de tineret din cadrul DJST
 2. Cea mai activă Direcție Județeană pentru Sport și Tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București – privind activitatea de tineret
 3. Cea mai activă Casă de Cultură a Studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei – privind activitatea studențească

Formularele de candidatură, depuse în perioada 28 septembrie – 22 octombrie 2018, vor fi evaluate și punctate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

Juriul va fi format din reprezentanți ai structurilor guvernamentale și neguvernamentale, cu expertiză în domeniile pentru care se acordă premiile.

Detaliile legate de înscrierea proiectelor în competiție pot fi consultate la secțiunea Regulament de pe site-ul www.galatineretului.ro

_________________________________________________________________________________________________________________

Universitatea Studențească – Centenar 2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Programul Naţional Studenţesc UNIVERSITATEA DE VARĂ 2015

Delegat de Tineret la Naţiunile Unite  – sesiunea februarie 2013

Evenimentul este coordonat de Programul Tineret al ONU, statele membre având responsabilitatea de a desemna tinerii participanţi şi de a stabili programul la nivel naţional.

România va fi repreyentată de doi tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, care vor fi selectaţi în urma procedurii conformă cu metodologia publicata pe site-ul www.anst.gov.ro . Tot pe această pagină, pot fi găsite aplicaţia oficială, precum şi adresele de e-mail unde aplicanţii pot obţine informaţii suplimentare.

                                                                                                                                                     

În atenţia: Universitatea  de Nord Baia Mare

                 Universitatea Tehnică – Cluj-Napoca

                 Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Cluj-Napoca

                 Universitatea Petru Maior – Târgu Mureş

                 Universitatea de Medicină şi Farmacie -Târgu Mureş

                 Universitatea de Arte –Târgu Mureş

Potrivit ordinului nr. 681/19.06.2012 privind metodologia de organizare şi funcţionare a „Programului Tabere Studenţeşti”- anul 2012 Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş vă transmite locaţiile şi numărul de locuri  pe fiecare serie de care beneficiază pentru taberele la munte şi mare conform cap.IV art. 23 – Secţiunea I- Norme privind repartizarea locurilor studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2012, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat:

Pentru mare:

Locatia: Complex Corsa, Loc.  Costineşti, str. Lacului

Nr.

Seria

Perioada

Nr. Locuri

1.

Seria I

16.07-21.07.2012

46

2.

Seria II

22.07-27.07.2012

45

3.

Seria III

28.07-02.08.2012

46

4.

Seria IV

03.07- 08.08.2012

46

5.

Seria V

09.08-14.08.2012

46

6.

Seria VI

15.08-20.08.2012

46

7.

Seria VII

21.08-26.08.2012

46

8.

Seria VIII

27.08-01.09.2012

46

 

 

TOTAL:

367

 Pentru munte:

         Locatia: Hotel Bucegi- Porţile Regatului, Loc. Paraul Rece- Predeal,  Valea Rasnoavei, nr.10.

Nr.

Seria

Perioada

Nr. Locuri

1.

Seria I

16.07-21.07.2012

40

2.

Seria IV

03.08- 08.08.2012

40

3.

Seria V

09.08-14.08.2012

40

4.

Seria VI

15.08-20.08.2012

36

TOTAL:

156

Fiecare universitate are obligația conform art. 2 din Secţiunea I- Norme privind repartizarea locurilor studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2012, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat să ocupe din locurile alocate un procent de 70% din locuri pe litoralul românesc, iar 30% din locuri la munte.

Persoana de legătură pentru taberele de la mare şi munte este director Casa de Cultură a

Studenţilor Târgu Mureş Algehmy Maria tel. 0748-152221 sau 0762-686101.

________________________________________________________________________________

„Tabără de salvare montană”

Autoritatea Natională pentru Sport şi Tineret – Direcţia pentru Studenţi organizează în perioada 07-14.05.2012 proiectul „Tabără de salvare montană”, care se va desfăşura in Centrul Naţional Salvamont Padina-Bucegi, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din Romania.

Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:- să fie tineri,obligatoriu studenţi cu vârsta peste 18 ani şi sub 36 ani – criteriu dovedit prin actul de identitate şi carnetul de student;

– să fie apţi din punct de vedere medical;

– sa fie studenţi cuprinşi la forme de învăţământ care nu au în curiculă astfel de cursuri

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

Aplicaţiile pentru înscrierea participanţilor la proiectului „Tabără de salvare montană” se realizează în baza următoarelor documente:

A) – formularul tip de înscriere (Anexa 1)

B) – documentul de identitate (CI) şi Carnetul de Student – în copie, prima pagină;

C) – declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului privind acordul participării în urma absolvirii ca voluntar la acţiuni ANST conform pregătirii, respectiv eseu conform(Anexa 2);

D) – adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii, cu media de absolvire a anului şcolar precedent; semnată şi ştampilată de către instituţia de învaţământ de unde provine beneficiarul.

Documentele, însoţite de adresă de înaintare semnată şi ştampilată, se transmit prin poştă la sediul ANST din str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucuresti, pentru Direcţia pentru Studenţi.

Documentele vor fi transmise Direcţiei pentru Studenţi până în data de 28.04.2012 ore 12. Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la următoarea adresă: dps@anst.gov.ro şi la tel.0763674304 Dincă Alexandru; tel/fax:021/3076471.

Descarca aici anexele pentru inscriere:

Anexa 1.

Anexa 2.