Universitatea Studențească CENTENAR 2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Programul Naţional Studenţesc UNIVERSITATEA DE VARĂ 2015

Delegat de Tineret la Naţiunile Unite  – sesiunea februarie 2013

Evenimentul este coordonat de Programul Tineret al ONU, statele membre având responsabilitatea de a desemna tinerii participanţi şi de a stabili programul la nivel naţional.

România va fi repreyentată de doi tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, care vor fi selectaţi în urma procedurii conformă cu metodologia publicata pe site-ul www.anst.gov.ro . Tot pe această pagină, pot fi găsite aplicaţia oficială, precum şi adresele de e-mail unde aplicanţii pot obţine informaţii suplimentare.

                                                                                                                                                     

În atenţia: Universitatea  de Nord Baia Mare

                 Universitatea Tehnică – Cluj-Napoca

                 Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Cluj-Napoca

                 Universitatea Petru Maior – Târgu Mureş

                 Universitatea de Medicină şi Farmacie -Târgu Mureş

                 Universitatea de Arte –Târgu Mureş

Potrivit ordinului nr. 681/19.06.2012 privind metodologia de organizare şi funcţionare a „Programului Tabere Studenţeşti”- anul 2012 Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş vă transmite locaţiile şi numărul de locuri  pe fiecare serie de care beneficiază pentru taberele la munte şi mare conform cap.IV art. 23 – Secţiunea I- Norme privind repartizarea locurilor studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2012, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat:

Pentru mare:

Locatia: Complex Corsa, Loc.  Costineşti, str. Lacului

Nr.

Seria

Perioada

Nr. Locuri

1.

Seria I

16.07-21.07.2012

46

2.

Seria II

22.07-27.07.2012

45

3.

Seria III

28.07-02.08.2012

46

4.

Seria IV

03.07- 08.08.2012

46

5.

Seria V

09.08-14.08.2012

46

6.

Seria VI

15.08-20.08.2012

46

7.

Seria VII

21.08-26.08.2012

46

8.

Seria VIII

27.08-01.09.2012

46

 

 

TOTAL:

367

 Pentru munte:

         Locatia: Hotel Bucegi- Porţile Regatului, Loc. Paraul Rece- Predeal,  Valea Rasnoavei, nr.10.

 

Nr.

Seria

Perioada

Nr. Locuri

1.

Seria I

16.07-21.07.2012

40

2.

Seria IV

03.08- 08.08.2012

40

3.

Seria V

09.08-14.08.2012

40

4.

Seria VI

15.08-20.08.2012

36

TOTAL:

156

Fiecare universitate are obligația conform art. 2 din Secţiunea I- Norme privind repartizarea locurilor studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2012, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat să ocupe din locurile alocate un procent de 70% din locuri pe litoralul românesc, iar 30% din locuri la munte.

Persoana de legătură pentru taberele de la mare şi munte este director Casa de Cultură a

Studenţilor Târgu Mureş Algehmy Maria tel. 0748-152221 sau 0762-686101.

________________________________________________________________________________

„Tabără de salvare montană”

Autoritatea Natională pentru Sport şi Tineret – Direcţia pentru Studenţi organizează în perioada 07-14.05.2012 proiectul „Tabără de salvare montană”, care se va desfăşura in Centrul Naţional Salvamont Padina-Bucegi, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din Romania.

Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:- să fie tineri,obligatoriu studenţi cu vârsta peste 18 ani şi sub 36 ani – criteriu dovedit prin actul de identitate şi carnetul de student;

– să fie apţi din punct de vedere medical;

– sa fie studenţi cuprinşi la forme de învăţământ care nu au în curiculă astfel de cursuri

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

Aplicaţiile pentru înscrierea participanţilor la proiectului „Tabără de salvare montană” se realizează în baza următoarelor documente:

A) – formularul tip de înscriere (Anexa 1)

B) – documentul de identitate (CI) şi Carnetul de Student – în copie, prima pagină;

C) – declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului privind acordul participării în urma absolvirii ca voluntar la acţiuni ANST conform pregătirii, respectiv eseu conform(Anexa 2);

D) – adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii, cu media de absolvire a anului şcolar precedent; semnată şi ştampilată de către instituţia de învaţământ de unde provine beneficiarul.

Documentele, însoţite de adresă de înaintare semnată şi ştampilată, se transmit prin poştă la sediul ANST din str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucuresti, pentru Direcţia pentru Studenţi.

Documentele vor fi transmise Direcţiei pentru Studenţi până în data de 28.04.2012 ore 12. Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la următoarea adresă: dps@anst.gov.ro şi la tel.0763674304 Dincă Alexandru; tel/fax:021/3076471.

Descarca aici anexele pentru inscriere:

Anexa 1.

Anexa 2.