„Eminescu este unul din exemplarele cele mai splendide pe care le-a produs
umanitatea. Avem convingerea cã dacã mai trãia, sãnãtos, încã douãzeci de
ani, el ar fi fost considerat, fãrã putintã de contestare, ca unul din cei
mai mari creatori de poezie din întreaga literaturã a lumii. […] Dar
Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este ceva mai mult. El este cel
dintâi care a dat un stil sufletului românesc si cel dintâi român în care
s-a fãcut fuziunea cea mai serioasã a sufletului daco-roman cu cultura
occidentalã”

Garabet Ibrãileanu, Prefata la  Mihai Eminescu – Poezii. S. Ciornei,
Bucuresti, 1971